Utrošci predstavljaju naturalno izražene količine elemenata proizvodnje utrošenih u reprodukciji. Njihovo utvrđivanje i poznavanje je osnov za dalje utvrđivanje troškova. Utrošci zavise od inteziteta i vremena trošenja i na njih utiču tehnički i organizacioni faktori. Pogledajte više o utrošcima u narednom videu.