Појам трошења

Да би се остварили резултати потребно је претходно нешто уложити.

Улагања имају функционални карактер који се огледа у:

 • трошење употребних вредности ради стварања нових
 • трошење економских вредности ради стварања већих

Видови улагања могу бити:

 • трошење и
 • ангажовање

Трошење је уништавање одређених употребних вредности да би се добиле нове употребне вредности.

Трошење се испољава у виду:

 • трошење средстава за рад( пре производње и у току производње)
 • трошење материјала ( пре производње и у току производње)
 • трошење радне снаге ( пре производње и у току производње, на пословима организације и контроле).

Ангажовање представља блокирање средстава у натуралним облицима за процес производње.

Видови (начини) трошења

 • НАТУРАЛНО( утрошци) и
 • НОВЧАНО ИЛИ ФИНАНСИЈСКИ (трошкови).

Појам утрошака

Утрошци представљају натурално односно физички  изражене количине елемената производње утрошених у репродукцији.

Утрошци зависе од:

 • Времена трошења и
 • Интезитета трошења.

Критеријуми за поделу утрошака:

 • начину изражавања,
 • могућности мерења,
 • јединицама мере,
 • начину преношења на носиоце итд.

Фактори који делују на утрошке:

 • Технички-фактори који директно или индиректно делују на производњу.
 • Организациони-дејства радника и радног колектива у процесу производње
Слика 1. Фактори који делују на утрошке

Појам трошкова

Трошкови представљају новчани израз утрошака или утрошке изражене у новцу (динарима).

Т=U*CU

Т- трошкови

U- утрошци

Cu- цена утрошака

Фактори који делују на трошкове:

 • технички,
 • организациони и
 • друштвени.

Погледајте више о утрошцима у наредном видеу.