Evidencije u transportu

U transportu se vodi sledeće evidencija:

  • evidencija vozila,
  • evidencija vozača,
  • evidencija pogonskog goriva i maziva i
  • evidencija guma.

Analiza transportne funkcije

Analize koje se koristi kod transportne funkcije su sledeće:

  1. analiza korišćenja nosivosti vozila
  2. analiza vremenske angažovanosti
  3. analiza troškova voznog parka.

Analiza korišćenja nosivosti vozila

Koeficijent\ korišćenja\ nosivosti\ vozila=\frac{pređeni\ put*prevezeni\ teret}{pređeni\ put*nosivost}\cdot100

Analiza vremenske angažovanosti (danima, časovima)

Koeficijent\ korišćenja\ vozila\ u\ radnim\ danima=\frac{broj\ dana\ u\ radu}{broj\ radnih\ dana\ u\ godini}\cdot100

Analiza troškova voznog parka (troškovi po jednom kilometru, radnom danu, satu)

prosečni\ trošak\ po\ pređenom\ kilometru=\frac{ukupni\ troškovi\ voznog\ park}{broj\ pređenih\ kilometara}

napomena: formula će se razlikovati samo u imeniocu (broj radnih dana, broj radnih sati)