Evidencije u transportu

U transportu se vodi sledeće evidencija:

 • evidencija vozila,
 • evidencija vozača,
 • evidencija pogonskog goriva i maziva i
 • evidencija guma.

Analiza transportne funkcije

Analize koje se koristi kod transportne funkcije su sledeće:

 1. analiza korišćenja nosivosti vozila
 2. analiza vremenske angažovanosti
 3. analiza troškova voznog parka.

Analiza korišćenja nosivosti vozila

  \[Koeficijent\ korišćenja\ nosivosti\ vozila=\frac{pređeni\ put*prevezeni\ teret}{pređeni\ put*nosivost}\cdot100\]

  Analiza vremenske angažovanosti (danima, časovima)

   \[Koeficijent\ korišćenja\ vozila\ u\ radnim\ danima=\frac{broj\ dana\ u\ radu}{broj\ radnih\ dana\ u\ godini}\cdot100\]

   Analiza troškova voznog parka (troškovi po jednom kilometru, radnom danu, satu)

   \[prosečni\ trošak\ po\ pređenom\ kilometru=\frac{ukupni\ troškovi\ voznog\ park}{broj\ pređenih\ kilometara}\]

   napomena: formula će se razlikovati samo u imeniocu (broj radnih dana, broj radnih sati)