Друштво са ограниченом одговорношћу ( скраћено: д.о.о.) је врста предузећа у облику привредног друштва које оснива једно или више правних и/или физичких лица, у својству чланова друштва, ради обављања одређене привредне делатности под заједничким пословним именом и које за обавезе је по старим законима одговарало само оснивачким улогом. Убраја се у друштва капитала јер у оквиру овог друштва слабе персоналне карактеристике оснивача. Само предузеће одговара целокупном имовином. Минимални улог потребан за оснивање предузећа је 100 динара. Више у видеу који следи.