По Закону о привредним друштвима сва предузећа се деле на јавна и привредна друштва. Као критеријум за поделу предузећа на друштва лица и друштва капитала користе се правне форме предузећа или организациони облици.

Привредна друштва могу бити друштва лица и друштва капитала.

Друштва капитала су:

друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО) и

акционарско друштво (АД).

Заједничка карактеристика је да власници капитала за обавезе одговарају само до висине уложеног капитала.

О посебним карактеристикама друштва са ограниченом одговорношћу и акционарског друштва погледајте у видеу.