Po Zakonu o privrednim društvima sva preduzeća se dele na javna i privredna društva. Kao kriterijum za podelu preduzeća na društva lica i društva kapitala koriste se pravne forme preduzeća ili organizacioni oblici.

Privredna društva mogu biti društva lica i društva kapitala.

Društva kapitala su:

društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) i

akcionarsko društvo (AD).

Zajednička karakteristika je da vlasnici kapitala za obaveze odgovaraju samo do visine uloženog kapitala.

O posebnim karakteristikama društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva pogledajte u videu.