На слици је приказано 10 Манкјуових принципа економије.

Слика 1. Десет принципа економије ( Г. Манкју)