Десет принципа економије је детаљно објашњено у књизи Грегори Манкјуа “Principles of economics”, која се данас изучава у економским школама и на економским факултетима. Манкју је објаснио целокупну економију кроз десет принципа:

  1. Људи се суочавају са избором
  2. Трошак нечега јесте оно чега се одричете да бисте нешто добили
  3. Рационални људи размишљају о граничним случајевима
  4. Људи реагују на подстицаје
  5. Трговина свакога може довести у бољи положај
  6. Тржишта су обично добар начин да се организује економска активност
  7. Владе су понекад у стању да побољшају тржишне исходе
  8. Животни стандард земље зависи од њене способности да произведе добра и услуге
  9. Цене расту када држава штампа превише новца
  10. Друштво се на кратак рок суочава  са избором између инфлације и незапослености

На слици је приказано 10 Манкјуових принципа економије.

Слика 1. Десет принципа економије ( Г. Манкју)