Овде можете преузети задатке из статистике из области индекса и тренда.