Поделу предузећа према организационом облику, односно према правном облику, на основу Закона о привредним друштвима можете преузети ОВДЕ.

Регистар свих привредних друштава налази се на сајту Агенције за привредне регистре (АПР). https://www.apr.gov.rs

Уколико имате неке замерке или би желели да нешто изменимо у овој табели, своје мишљење можете оставити у коментарима.