Rešenja zadataka

Na snimcima koji slede nalaze se rešenja zadataka iz predmeta Ekonomija za polaganje maturskog ispita kod Poslovnog administratora.

Video snimci su sa detaljnim objašnjenjima o rešenju. Pogledajte.

Prvi deo

https://youtu.be/OSjY1YVIV2g