Решења задатака

На снимцима који следе налазе се решења задатака из предмета Економија за полагање матурског испита код Пословног администратора.

Видео снимци су са детаљним објашњењима о решењу. Погледајте.

Први део
Други део Економија
Трећи део Економија