Preuzimanje zbirke zadataka i priloga za polaganje MI

Zbirke zadataka za pripremu maturskog ispita za obrazovni profil poslovni administrator možete preuzeti na datim linkovima.
Poslovni administrator zbirka za maturu 2022.
PRILOZI


Najnoviji priručnik za polaganje maturskog ispita možete preuzeti direktno na sajtu ZUOV-a https://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/
Ovde možete proveriti svoje znanje vezano za teorijski test kod poslovnog administratora.

Ili ako vam je lakše na sledećim linkovima: 

POSLOVNI ADMINISTRATOR

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR

KOMERCIJALISTA


Nema nekih značajnih promena, koliko sam ja uočio, osim naravno naslovne strane. Iskoristite predstojeće praznike da to odradite.

Izrada gantograma (Prvi zadatak)

Poslovni administratori imaju u svakom zadatku kao prvi od pet zadataka izradu Gantograma.

Kako da uradite Gantogram pogledajte u videu.

Video: Izrada gantograma na maturskom ispitu kod poslovnog administratora