Zadaci:     


Zaposlen si u preuzeću KK i za zadatak imaš da izračunaš na kom nivou trba formirati cenu novog proizvoda, ako je investiror uložio 200000 dinara i želi da ostvari 30% povraćaja na uložena sredstva. Fiksni troškovi su 66000 dinara, obim proizvodnje  22000dinara, a varijabilni troškovi 6 dinara po proizvodu.
2.     

*3

 

Privredno društvo „Todor“ d.o.o. Vrnjačka Banja u februaru i martu imalo sledeću proizvodnju dečijih dukseva i troškove proizvodnje:
mesec
proizvodnja
TF
TV
T
februar
400
150.000
?
750.000
mart
500
?
850.000
?
Izračunaj
  1. Prosečni fiksni trošak za februar
  2. Cenu koštanja u martu
  3. Granične troškove za mart
1.     
     Zaposlen si u preduzeću MM i za zadatak imaš da izračunaš koliko proizvoda treba da proizvede dato preduzeća da bi pokrilo troškove, ako fiksni troškovi iznose 640000 dinara, a cena datog proizvoda iznosi 150 dinara. Varijabilni troškovi po jedinici su 70 dinara.
Preduzeće da bi pokrilo troškove treba da proizvede ____________ proizvoda.
2.     
    Zaposlen si u preduzeću NN i za zadatak imaš da po metodu troškovi plus izračunaš cenu po kojoj će se prodavati proizvoda ako su: troškovi materijala po jedinici 7 dinara, troškovi sredstava za rad 660.000 dinara, a očekivani obim prodaje  220.000 dinara  Osnivač želi da ostvari stopu profita od prodaje 10%
Cena proizvoda je _______ dinara