Задаци:     


Запослен си у преузећу КК и за задатак имаш да израчунаш на ком нивоу трба формирати цену новог производа, ако је инвестирор уложио 200000 динара и жели да оствари 30% повраћаја на уложена средства. Фиксни трошкови су 66000 динара, обим производње  22000динара, а варијабилни трошкови 6 динара по производу.
2.     

*3

 

Привредно друштво „Тодор“ д.о.о. Врњачка Бања у фебруару и марту имало следећу производњу дечијих дуксева и трошкове производње:
месец
производњa
TF
TV
T
фебруар
400
150.000
?
750.000
март
500
?
850.000
?
Израчунај
  1. Просечни фиксни трошак за фебруар
  2. Цену коштања у марту
  3. Граничне трошкове за март
1.     
     Запослен си у предузећу ММ и за задатак имаш да израчунаш колико производа треба да произведе дато предузећа да би покрило трошкове, ако фиксни трошкови износе 640000 динара, а цена датог производа износи 150 динара. Варијабилни трошкови по јединици су 70 динара.
Предузеће да би покрило трошкове треба да произведе ____________ производа.
2.     
    Запослен си у предузећу НН и за задатак имаш да по методу трошкови плус израчунаш цену по којој ће се продавати производа ако су: трошкови материјала по јединици 7 динара, трошкови средстава за рад 660.000 динара, а очекивани обим продаје  220.000 динара  Оснивач жели да оствари стопу профита од продаје 10%
Цена производа је _______ динара