Гранични (маргинални) трошкови су врло битна категорија за доношење одлука о повећању/смањењу обима производње као и одређивању минималних варијабилних и просечних трошкова.

Гранични трошкови (MC-marginal costs) представљају промену варијабилних трошкова по јединици промене обима производње.

Могу се израчунати и као промена укупних трошкова, је је фиксна компонента непроменљива, па се опет своди на исти резултат.

Гранични трошкови се другачије називају МАРГИНАЛНИ ТРОШКОВИ.

Формула за израчунавање граничних трошкова
Слика 1. Гранични (маргинални) трошак
Слика 2. Бела табла (гранични трошкови)
Видео: Гранични трошкови