Granični (marginalni) troškovi su vrlo bitna kategorija za donošenje odluka o povećanju/smanjenju obima proizvodnje kao i određivanju minimalnih varijabilnih i prosečnih troškova.

Granični troškovi predstavljaju promenu varijabilnih troškova po jedinici promene obima proizvodnje. Mogu se izračunati i kao promena ukupnih troškova, je je fiksna komponenta nepromenljiva, pa se opet svodi na isti rezultat.

Granični troškovi se drugačije nazivaju MARGINALNI TROŠKOVI.

Formula za izračunavanje graničnih troškova
Slika 1. Granični (marginalni) trošak