Čin kupoprodaje robe

·         Prodaja robe kao proces-priprema prodaje, neposredna prodaja i završna prodaja

·         Neposredna prodaja robe– poslovi najneposrednije vezani za čin prodaje

·         Čin(akt) prodaje– trenutaka kada se kupac i prodavac sporazumeju o kupoprodaji robe određene količine, vrste i cene. Prodaja u najužem smislu.

·         Čin kupoprodaje u samousluzi je kada kupac plaća robu

Klasični način prodaje

Faze klasičnog načina prodaje:

1.       Prijem potrošača

2.       Upoznavanje želja potrošača,

3.       Prikazivanje robe potrošaču,

4.       Pomoć potrošaču pri izboru robe

5.       Usmeni sporazum o kupoprodaji robe

6.       Merenje robe,

7.       Obračun iznosa za prodatu robu

8.       Naplaćivanje

9.       Pakovanje ropbe

10.   Uručivanje prodate robe kupcu

11.   Ispraćaj kupca.

Ovaj proces može da bude i kraći i zavisi od vrste robe i od vrste potrošača.

Ove faze se nazivaju karakteristične faze klasične prodaje.

KARAKTERISTIKE KLASIČNOG NAČINA PRODAJE

1.       PRODAVAC JE JEDINI FAKTOR KOJI IMA AKTIVNU ULOGU U PRODAJI.

2.       Subjektivne pojave vezane za LIČNOST prodavca. (pozitivne i negativne)

3.       Formiraju se DRUŠTVENI ODNOSI između prodavca i kupca. Prodavac ostvaruje dva osnovna cilja: zadovoljava potrebe potrošača i ostvaruje dohodak.

4.       Psihološka barijera

5.       Potrošač ne dolazi u neposredni FIZIČKI KONTAKT sa robom.

6.       Radno mesto prodavca se nalazi između izložene robe i radnog stola(tezge)

7.       Prodavac je izložen PSIHIČKOM I FIZIČKOM naporu

8.       Pre ulaska kupac je REZERVISAN I NEPOVERLJIV.

Na ovaj način se prodaju ROBE VEĆE VREDNOSTI i ROBA OSETLJIVA NA DODIR.

Značaj odnosa prodavca ogleda se u tome da kupci često menjaju prodavnicu zbog:

·         Arogantnosti i indiferentnosti prodavca,

·         Sporost u usluživanju,

·         Nametljivost prodaje,

·         Preteranog hvaljenja robe,

·         Nekoretnog odnosa,netačnog merenja, netačnih obaveštenja

Savremeni načini prodaje sve više akcenat stavljaju na robu pa je zbog toga veoma bitno na koji će način biti izložena roba.

Reagovanje kupaca na bezlične oblike prodaje-SAVETNIK U PRODAJI