Ukucajte u Google ” Serbia GDP” ili kliknite OVDE i možete videti kretanje GDP-a u poslednjih 10 godina i pomeranjem po grafikonu uporediti sa podacima iz prethodnih godina kao i sa sličnim zemljama. Izvor je pouzdan- Svetska banka.

Kao pouzdan izvor možete koristiti i podatke sa sajta TRADING AND ECONOMICS, koji kao izvor koristi Svetsku banku.

Slika 1. Izgled interfejsa na mobilnom telefonu