Укуцајте у Google ” Serbia GDP” или кликните ОВДЕ и можете видети кретање GDP-a у последњих 10 година и померањем по графикону упоредити са подацима из претходних година као и са сличним земљама. Извор је поуздан- Светска банка.

Као поуздан извор можете користити и податке са сајта TRADING AND ECONOMICS, који као извор користи Светску банку.

Слика 1. Изглед интерфејса на мобилном телефону