•Nabavna politika je skup principa, elemenata i drugih smernica koje se moraju poštovati prilikom nabavke.

•Nabavna politika se zasniva na:

–Principima nabavne politike i

–Elementima nabavne politike.

Prezentaciju o elementima nabavne politike preuzmite ovde.

Principi nabavne politike

•Nabavka resursa iz što bližih izvora

•Blagovremena nabavka

•Pojedinačne nabavke-ekonomski opravdane

•Optimalne zalihe

•Pribavljanje više ponuda

•Najpovoljniji transport

•Prednost dobavljačima koji preuzimaju troškove dopreme

Elementi nabavne politike se odnose na:

•Dobavljače,

•Količinu nabavki i zaliha,

•Nabavne cene,

•Kvalitet,

•Asortiman i

•Dopremu robe.

Formiranje nabavne cene

•Fakturna cena (iznos koji se plaća dobavljaču) + ZTN(utovar, istpvar, transport, osiguranje)

•Zavisni troškovi nabavke

•DIREKTNI (odnose se na samo jedan proizvod ili grupu proizvoda)

•INDIREKTNI(kada se prevoze više proizvoda zajedno)

–Raspoređivanje troškova:

•Po težini (prevoz, utovar, istovar)

•Po vrednosti ( osiguranje)