Blok nastavu ove godine realizujemo u školi, pošto nas niko neće,  pa će način realizacije biti prilagođen trenutnoj situaciji.

Plan realizacije blok nastave

Teme su prilagođene učenicima trećeg razreda, smer poslovni administrator, predmet: Poslovna i administrativna obuka.

Vaš zadatak biće da kroz projekat istražite teme koje su planirane blok nastavom.

Teme za blok nastavu su sledeće:

 1. Opšti-pravni i kadrovski poslovi,
 2. Poslovi nabavke i prodaje,
 3. Knjigovodstveni poslovi,
 4. Tokovi kretanja dokumentacije u preduzeću i
 5. Saradnja preduzeća sa drugim preduzećima i državnim organima.

Način realizacije blok nastave

Svi učenici izrađivaće projekat u grupi onako kako ste trenutno u službama, osim ako ne želite da vas ja podelim. Pošto su neke od tema obimne podelićemo ih na manje. Predložene teme su sledeće:

 1. nabavka robe (proces nabavke robe, evidencija kod nabavke, dokumentacija u nabavci, izrada nabavne kalkulacije, magacinska evidencija). Prezentaciju preuzmite OVDE.
 2. prodaja robe ( proces prodaje robe, evidencija kod prodaje, dokumentacija, izrada prodajne kalkulacije)
 3. računovodstvena evidencija nabavke i prodaje robe 
 4. blagajničko poslovanje (putni nalog i njegova realizacija sa knjiženjem) i obračun i knjiženje PDV-a
 5. saradnja preduzeća sa drugim preduzećima i institucijama
 6. postupak osnivanja preduzeća( osnivanje, zapošljavanje; sa akcentom na odgovarajuću dokumentaciju)
 7. kretanje nabavne i prodajne dokumentacije u preduzeću

Kao izvor za izradu projekta možete koristiti dosadašnji rad u virtuelnom preduzeću, blog ili sve ono što se bude uklapalo u izradu projekta. Imate radove učenika na YT kanalu Ekonomija u karantinu. 

Svaka grupa izradiće određene teme. 

Nabavka- 1.i 7. Prodaja 2. i 7. FRS-3. i 4. i OPŠTI – 5. i 6. 

    Potrebno je da se u realizaciji projekata odredi deo posla koji će svaki učenik odrađivati. Rok za realizaciju projekta je do kraja nedelje. Do kraja nedelje  potrebno je uraditi prezentaciju koju ćete prezentovati na aktivnosti u toku nedelje. Prezentacije okačiti na Gugl učionicu kako bi svi učenici imali materijal na osnovu kojeg bi mogli da odrade dnevnik blok nastave. Na kraju rada kada na osnovu svih pristiglih radova formirate celinu. Potrebno je popuniti dnevnik blok nastave (možete ga preuzeti na kraju objave)  se nalazi u prilogu.

OCENJIVANJE

Osnov za ocenjivanje biće zalaganje u grupi, prezentovanje rada i dnevnik.

Struktura ocene

30% plakat

30% prezentacija

40% dnevnik.