Блок наставу ове године реализујемо у школи, пошто нас нико неће,  па ће начин реализације бити прилагођен тренутној ситуацији.

План реализације блок наставе

Теме су прилагођене ученицима трећег разреда, смер пословни администратор, предмет: Пословна и административна обука.

Ваш задатак биће да кроз пројекат истражите теме које су планиране блок наставом.

Теме за блок наставу су следеће:

 1. Општи-правни и кадровски послови,
 2. Послови набавке и продаје,
 3. Књиговодствени послови,
 4. Токови кретања документације у предузећу и
 5. Сарадња предузећа са другим предузећима и државним органима.

Начин реализације блок наставе

Сви ученици израђиваће пројекат у групи онако како сте тренутно у службама, осим ако не желите да вас ја поделим. Пошто су неке од тема обимне поделићемо их на мање. Предложене теме су следеће:

 1. набавка робе (процес набавке робе, евиденција код набавке, документација у набавци, израда набавне калкулације, магацинска евиденција). Презентацију преузмите ОВДЕ.
 2. продаја робе ( процес продаје робе, евидeнција код продаје, документација, израда продајне калкулације)
 3. рачуноводствена евиденција набавке и продаје робе 
 4. благајничко пословање (путни налог и његова реализација са књижењем) и обрачун и књижење ПДВ-а
 5. сарадња предузећа са другим предузећима и институцијама
 6. поступак оснивања предузећа( оснивање, запошљавање; са акцентом на одговарајућу документацију)
 7. кретање набавне и продајне документације у предузећу

Као извор за израду пројекта можете користити досадашњи рад у виртуелном предузећу, блог или све оно што се буде уклапало у израду пројекта. Имате радове ученика на YT каналу Ekonomija u karantinu. 

Свака група израдиће одређене теме. 

Набавка- 1.и 7. Продаја 2. и 7. ФРС-3. и 4. и ОПШТИ – 5. и 6. 

    Потребно је да се у реализацији пројеката одреди део посла који ће сваки ученик одрађивати. Рок за реализацију пројекта је до краја недеље. До краја недеље  потребно је урадити презентацију коју ћете презентовати на активности у току недеље. Презентације окачити на Гугл учионицу како би сви ученици имали материјал на основу којег би могли да одраде дневник блок наставе. На крају рада када на основу свих пристиглих радова формирате целину. Потребно је попунити дневник блок наставе (можете га преузети на крају објаве)  се налази у прилогу.

ОЦЕЊИВАЊЕ

Основ за оцењивање биће залагање у групи, презентовање рада и дневник.

Структура оцене

30% плакат

30% презентација

40% дневник.